Arketipler

Arketip, edebiyat eleştirisinde, herhangi bir imgenin, karakterin, durumun, vb. önemini tartışmakta kullanılan, psikolojiden alınmış bir terimdir. Arketipler, sanatta ve edebiyatta olduğu kadar, mitte, dinde, halk biliminde, düşte ve rüyalarda ortaya çıkan tekrarlayan biçimlerdir. Esasen, bilinçaltı seviyesinde çalışmasına ek olarak, arketipler, insan yaşamında, evrensel olarak yinelenirler: psikolog Carl Jung, onları, “ortak bilinç dışı” olarak adlandırdığı şeyin… Read More Arketipler

Kitabı Mukaddes’te Mor Renginin Anlamı

Kitabı Mukaddes’teki mor rengi, İbranicedeki mor ya da kırmızı-mor anlamına gelen ‘argomon’ ya da mor anlamındaki ‘argivon’ sözcüklerinden dilimize çevrilmektedir. Mor rengi, örneğin, Tanrı’nın konutu ve Süleyman Mabedi’nin yapımında kullanılan malzemelerde bulunuyordu. Tanrı’nın, Hazreti Musa’ya, şu sözlerle, emir verdiğini anlıyoruz : “Tanrı’nın Konutu’nu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden… Read More Kitabı Mukaddes’te Mor Renginin Anlamı

Mor Ejderhalar

Resim: Mor ejderha Mor ejderhalar, servet ve hükümdarlığı simgelemektedirler. Diğer yandan, mor ejderhalar, yas ve kederi de temsil ederler. Taoizm ise, menekşe morunu, etkin (Yang) ve edilgin (Yin) yönleri arasındaki geçişin işareti olarak gördüğü için, menekşe moru, bir geçiş ya da sınır yaratığının sembolüdür. Pek çok sanat eserinde ve karikatür çiziminde, birçok sevimli ya da… Read More Mor Ejderhalar

Tekhelet

Rengi, güneş ışığındaki asıl gök mavisi ile gökkuşağının süsen çiviti arasında değişmektedir. Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit kısmında, 49 kez değinilen mavi boyadır. Eski Yahudi Baş Rahibi’nin giysisinde, Mişkan’daki duvara asılan işli örtülerde ve dua sırasında giyilen kıyafet olan, tallit şalı gibi, dört köşeli giysinin zaviyelerine takılan sisit (tzitzit) püsküllerinde kullanılır. Yahudi medeni kanunu, tören kuralları… Read More Tekhelet

Argomon (Argaman)

Resim.1: Mor renkteki argomon boyası ile boyanmış yün. İbranicede, “mor, fesrengi” anlamına gelen argomon, Akad dilinde (Akatça), “kırmızı – mor” anlamına gelen argamannu sözcüğünden gelmektedir. Özel bir mor boya ya da renk olan, argomon, 2012’de basılan Mika Virpiranta’nın “Sun Cults versus Thunder Cults” (Güneş İnancı, Gök Gürültüsü İnancına Karşı) kitabında, şöyle geçmektedir: Argomon, karından bacaklı… Read More Argomon (Argaman)

Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar

Resim.1: Vedalar Rig Veda Henüz MÖ 1.500 yılında, Rig Veda ya da Rg Veda ("Dizelerle Bilgelik"), dört Veda derlemesinin en eskisi ve günümüze ulaşmış dünyadaki en eski kutsal metinden birisidir. Rig Veda, bu metinden, ilahiler nakleden ve ateşe adaklar yapan hotri rahiplerinin kullandığı, (10 kitap halinde derlenmiş) 10.552 ilahi ve mantra dizesinden oluşmaktadır. Rig Veda… Read More Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar

Tarihsel Hristiyan Mücevherleri

Yazar: Lena Santos Arkeolojik bulgular, tarih öncesi insanlarının çeşitli biçimlerdeki süslerden taktığını göstermektedir. Süsler, boncuklar gibi, ipe dizili, bir baştan öbür başa delinmiş deniz kabukları biçimindeydi. Konuşma dilinden evvel, tarih öncesi insanları, zaten, süslenmeye önem veriyorlardı. İlk ilkel mücevherat biçimi, zamanın başlangıcından beri, insanların, güzelleşme arzularının olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Mücevheratın Evrimi Mücevher yapımı sanatı, yüzyıllar boyunca… Read More Tarihsel Hristiyan Mücevherleri