Mor Kalp

Mor Kalp, ABD ordusunun yanında, 5 Nisan 1917’de veya sonrasında hizmet ederken, öldürülen ya da yaralanan kimselere, ABD Başkanı adına ödül olarak verilen, bir ABD askeri madalyasıdır. Mor kumaştan yapılmış bir kalp biçimini almış olan, atası Askeri Liyakat Nişanı ile birlikte, Mor Kalp, halen, ABD ordusunun üyelerine verilen en eski nişandır ve bundan önceki tek ödül ise, artık kullanımdan kalkmış olan, Sadakat Madalyonu’dur. Ulusal Mor Kalp Onur Salonu, New York eyaleti, Orange ilçesi, New Windsor kasabasında bulunmaktadır.

Tarih

Askeri Liyakat Nişanı olarak belirlenmiş olan, asıl Mor Kalp, – o sırada, Anayurt Ordusu başkomutanı olan – George Washington tarafından, 7 Ağustos 1782’de, New York eyaleti, Orange ilçesi, Newburgh şehrindeki karargahından verdiği emirle kurulmuştur. Askeri Liyakat Nişanı, sadece, üç Amerikan Bağımsızlık Savaşı askerine, ödül olarak verilmiştir ve o zamandan itibaren, efsanesi büyüdükçe, görünümü de gelişmiştir. Asla feshedilmemesine rağmen, nişan ödülü, I. Dünya Savaşı sonrasına kadar, kimseye, yeniden, resmen teklif edilmemiştir.

10 Ekim 1927’de, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Charles Pelot Summerall, Askeri Liyakat Madalyası’nı yeniden canlandırmak için, Kongre’ye, bir yasa taslağı gönderilmesini emretti. 3 Ocak 1928’de, taslak geri çekildi ve konuya ilişkin eylem sona erdi, ancak General Yardımcısı’na, muhtemel gelecek kullanım açısından, toplanan tüm malzemeleri dosyalaması emredildi. Sayısız özel çıkar grubu, madalyayı, Ordu’da tekrar kurdurmaya çalıştılar. Bunlardan biri, New York eyaleti, Essex ilçesi, Ticonderoga kasabasındaki Fort Ticonderoga Museum’ın (Ticonderoga Yıldız Kalesi Müzesi) yönetim kuruluydu.

7 Ocak 1931’de, Summerall’ın halefi Ordu Generali Douglas MacArthur, gizlice, Washington Commission of Fine Arts’ı (Washington Güzel Sanatlar Komisyonu) da ilgilendirmekte olan, yeni bir tasarım halinde, işi yeniden başlattı. Bu yeni tasarım, George Washington’ın doğum gününün iki yüzüncü yıldönümünde yayınlandı. Mor Kalp olarak bilinmekte olan, yakınlarda canlandırılan madalyanın yeniden tasarlanması için, Levazım Dairesi Başkanı Bürosu’nda, Ordu hanedan arması uzmanı olan, Elizabeth Will seçildi. Kendisine verilen genel şartnameden yararlanarak, Will, mevcut Mor Kalp madalyasının tasarım taslağını yarattı. 8 Şubat 1975 tarihli Washington Times gazetesindeki ölüm ilanı, kendisinin askeri hanedan armacılığına yaptığı pek çok katkıyı yansıtmaktadır.

Resim.1: ABD’nin kuzey ve güney sınırlarını birbirine bağlayan eyaletler arasında uzanan Interstate 35 Karayolu’ndaki Mor Kalp Yolu’nu (Purple Heart Trail) gösteren işaret.

Resim.2: Mor Kalp Anıtı, Westland şehri, Wayne ilçesi, Michigan eyaleti, ABD.

Resim.3: Mor Kalp madalyasının ters yüzü

Resim.4: Mor Kalp madalyasının şeridi

Güzel Sanatlar Komisyonu, madalya için, üç önde gelen heykeltıraştan alçı örnekleri talep etti ve Mayıs 1931’de, içlerinden, Philadelphia Darphanesi’nden, John R. Sinnock’ınkini seçti. ABD Başkanı’nın kararnamesiyle, Mor Kalp, anısına ve askeri başarılarına hürmetin haricinde, George Washington’un doğumunun 200. yıldönümünde, 22 Şubat 1932 tarihli Milli Savunma Bakanlığı 3 No.lu Ordu Emirleri tarafından canlandırılmıştır. Mor Kalp ödülü, 35 mm genişliğinde altın bir çerçeve içerisindeki kalp şeklinde bir madalyadır ve General George Washington’un profilini içermektedir. Kalbin üzerinde, yeşil yapraklı sürgünlerin arasında, George Washington’ın hanedan armasının kalkanı ( baş kısmında, iki kırmızı çubuk ve üç kırmızı yıldız bulunan beyaz bir kalkan ) görünmektedir. Madalya’nın ters yüzü, hanedan arması ve yaprakların altında FOR MILITARY MERIT ( ASKERİ NİŞAN İÇİNDİR ) yazılı kabarık bir bronz kalpten oluşmaktadır. Şerit, 35 mm genişliktedir ve şu çubuklardan oluşmaktadır: 3 mm beyaz (67101), 29 mm mor (67115) ve 3 mm beyaz (67101).

Mor Kalp madalyasının ek ödülleri, Ordu ve Hava Kuvvetleri’nde, meşe yaprak kümeleriyle; Donanma, Deniz Piyade Sınıfı ve Sahil Güvenlik’te ise, 0,80 cm yükseklikteki yıldızlarla belirtilir.

Ölçütleri ise, 22 Şubat 1932 tarihli ve Meziyetli Hizmet Bildirme Sertifikası, Ordu Yara Şeridi ile ödüllendirilmiş ya da ABD’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesinden önceki 5 Nisan 1917’ye müteakip, Yara Şeridi giymeye yetkilendirilmiş askerlere, istekleri üzerine, ödülü yetkilendiren Milli Savunma Bakanlığı genelgesinde ilan edildi. İlk Mor Kalp nişanı, General MacArthur’a verilmiştir. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na ilk müdahele dönemi sırasında (7 Aralık 1941 – 22 Eylül 1943), Mor Kalp, hem düşmana karşı eylemde alınan yaralanmaların hem de meziyetli görev yapılmasının ödülü olarak veriliyordu. Kongre Kanunu ile, Liyakat Madalyasının kurulması ile birlikte, meziyetli hizmete Mor Kalp ödülü verilmesi uygulaması durduruldu. 3 Aralık 1942 tarihli 9277 no.lu Başkanlık Emri ile, madalya, tüm hizmetlere uygulanabilecek biçimde genişletildi ve emir, Hizmetlere ilişkin Düzenlemelerin kullanışlı olabildiği kadar, uygulamada aynı şekilde olmasını gerektiriyordu. Bu başkanlık emri, ayrıca, ödülü, sadece, alınan yaralanmalar için, yetkilendiriyordu. 22 Eylül 1943 ve 3 Mayıs 1944 tarihli Kara Kuvvetleri Yönetmeliği AR 600-45, II. Dünya Savaşı sırasında, askeri ve sivil personelin, Mor Kalp’e seçilmeleri için, karşılamaları gereken koşulları tanımlamaktadır.

Savunma Bakanı’nın onayına tabi olarak, 12 Şubat 1952 tarihli, 10409 no.lu Başkanlık Emri, yetkilendirmeleri, Hizmet Sekreterlerini içerecek biçimde değiştirmiştir. 25 Nisan 1962 tarihli, 11016 no.lu Başkanlık Emri, öldükten sonra gelen Mor Kalp ödülüne dair hükümler içeriyordu. 23 Şubat 1984 tarihli 12464 no.lu Başkanlık Emri, terörist saldırılar sonucu ya da 28 Mart 1973’ü müteakip barış gücünün parçası olarak, hizmet ederken ölen ya da yaralananlara, Mor Kalp ödülünü yetkilendirmiştir.

Senato, 13 Haziran 1985’te, öncelik hakkını, İyi Davranış Madalyası üzerinden, Meziyetli Hizmet madalyalarının üzerine değiştiren, 1985 Savunma Yetkilendirme Tasarısı’nda yapılan değişikliği onaylamıştır. 99-145 no.lu Kamu Hukuku, dost ateşi sonucu alınan yaralanmalara, ödülü yetkilendirmiştir. 104-106 no.lu Kamu Hukuku, seçilebilirlik tarihini genişletmiş ve Mor Kalp ödülünü, 25 Nisan 1962’den önce yaralanan eski bir savaş mahkumuna yetkilendirmiştir. 1998 Mali Yılı Milli Savunma Yetkilendirme Yasası (Kamu Hukuku 105-85), Mor Kalp ödülünün, Silahlı Kuvvetlerle, herhangi bir kapasitedeki yetkili makam altında hizmet ederken, herhangi bir sivil yurttaşa yetkilendirilmesini bozmak için, ölçütlerini değiştirmiştir. Bu değişiklik, 18 Mayıs 1998’de geçerli oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık, 500.000 Mor Kalp madalyası, Japonya’nın planlanan Müttefik işgalinden kaynaklanan tahmini kayıplar düşülerek üretilmiştir. Mevcut tarihe kadar, II. Dünya Savaşı’nı müteakip, Kore ve Vietnam Savaşları dahil, geçen 65 yıldaki (2010 itibariyle) toplam birleşik ABD askeri kayıpları, bu sayıyı aşmamıştır. 2003’te, bu “Mor Kalp”lerin 120.000’i, halen, elde mevcuttu. Irak’taki ve Afganistan’daki muharebe birliklerinin, savaş alanındaki yaralı askerlere ödül olarak hemen verilmek üzere, el altında tutabilecekleri kadar üretim fazlası vardır.

National Geographic Kasım 2009 baskısı “Tarih” bölümü, aşağıda verilen Mor Kalp sayılarını tahmin etmiştir: Tahminlerin üzerinde, metin, “Mor Kalplerin herhangi bir çetelesi, tahmindir. Ödüller, çoğunlukla, çatışma sırasında verilir; kayıtlar, daima, tam değildir” (Sayfa 33), diye okunmaktadır.

 • I. Dünya Savaşı: 320.518
 • II. Dünya Savaşı: 1.076.245
 • Kore Savaşı: 118.650
 • Vietnam Savaşı: 351.794
 • Basra Körfezi Savaşı: 607
 • Afganistan Savaşı: 7.027 ( 5 Haziran 2010 itibariyle)
 • Irak Savaşı: 35.321 ( 5 Haziran 2010 itibariyle)

Ölçütler

Resim.5: Başkan Obama, Irak, Camp Victory’de [ Bağdat Uluslararası Havalimanı’nı çevreleyen alanda yer alan ABD askeri üs kompleksi Victory Base Complex’in (VBC) ana unsuruydu ], 7 Nisan 2009’da, esas duruşta olan bir askere, ödül olarak, Mor Kalp veriyor.

Resim.6: Amiral Mike Mullen, Afganistan’da dayanılan yaralanmalar için, Mor Kalp alan 7 askerin celp kağıtlarını okuyor.

Resim.7: Askere, Almanya’daki ABD üssü Coleman Kışlası’nda,ödül olarak, Mor Kalp veriliyor.

Mor Kalp, ABD Başkanı adına, 5 Nisan 1917’den sonra, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir kapasitedeki yetkili makam altında hizmet ederken yaralanan ya da ölen ABD Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir üyesine, ödül olarak verilmektedir. Mor Kalp’i garanti eden özel hizmet örnekleri, ABD’nin düşmanına karşı herhangi bir eylemi; ABD Silahlı Kuvvetleri’nin o sırada ya da daha önceden beri, işgital etmekte olduğu yabancı bir ülkenin muhalif silahlı kuvvetine karşı herhangi bir eylemi; ABD’nin hasım taraf olmadığı muhalif silahlı kuvvete karşı, dost yabancı kuvvetlerle hizmet ederken, silahlı çatışma ile iştigal edilmesini; muhalif silahlı kuvvetlerden bu tür herhangi bir düşmanın eyleminin sonuçlarını; herhangi bir hasım yabancı kuvvetin eyleminin sonuçlarını kapsamaktadır. 28 Mart 1973’ten sonra, ABD’ye ya da ABD müttefiki yabancı bir ulusa karşı yapılan uluslarası bir terörist saldırı, onun da, Ordu Başkanı tarafından ya da birden fazla hizmetten kişiler, saldırıda yaralanırlarsa, ilgili ayrı silahlı kuvvetler İcra Dairesi Başkanları tarafından ortak olarak, bu tür bir saldırı olarak tanınmasına neden olmuştur. 28 Mart 1973’ten sonra, barış gücü olarak, ABD toprakları dışında hizmet ederken, askeri operasyonlarda yaralananlar ve ölenler de, bu ödül kapsamındadır.

Mor Kalp, diğer tüm madalyalardan farklıdır çünkü bir birey, (o) madalya için tavsiye edilmez; daha ziyade, belirli ölçütleri karşılayınca, ona hak kazanır. Mor Kalp, yukarıda gösterilen koşullar altındaki ilk yaralanmanın ödülü olarak verilir, fakat sonra verilen her bir ödül, madalyanın yerine, bir meşe yaprağı kümesi olarak takılır. Aynı anda alınan birden fazla yaralanmaya ya da zedelenmeye karşılık, birden fazla ödül yapılmaz. Yaralanma, yukarıda listelenen koşullardan biri ya da daha fazlası altında sürdürülen, dıştan gelen bir kuvvetten ya da failden dolayı, vücudun herhangi bir kısmının zedelenmesi olarak tanımlanır. Fiziksel bir doku bozukluğu (lezyon) gerekli değildir; ancak, ödülün verileceği yaralanma, bir tabip subayının tedavisini gerektirmiş olmalıdır ya da eylemde alınan yaralanmaların ya da zedelenmelerin tıbbi tedavi kayıtlarının, hekimlikle ilgili kayıt konusu yapılmış olması gerekir. Bu madalyanın ödül olarak verilmesi düşüldüğü zaman, komutanların dikkate almaları gereken anahtar konu, düşmanın zedelenmeye neden olma derecesidir. Önerilen alıcının, doğrudan ya da dolaylı askeri operasyonlara katılmış olması gerçeği, zorunlu bir ön koşuldur, ancak ödülün yegane gerekçesi değildir. Mor Kalp, askeri operasyondan kaynaklanmayan zedelenmelere, ödül olarak verilmez.

Mor Kalp ödülünün haklılığını ortaya koyan düşmanla bağlantılı zedelenmeler; düşman kurşunu, şarapneli veya düşman eyleminin yarattığı diğer roketlerden doğan zedelenmeyi; düşmanın yerleştirdiği kara mayını, deniz mayını veya tuzaktan kaynaklanan zedelenmeyi; düşmanın saldığı kimyasal, biyolojik ve nükleer etkin maddelerin yarattığı zedelenmeyi; düşman ateşinin neden olduğu araç ya da hava aracı kazasından kaynaklanan zedelenme; düşmanın sebep olduğu patlamalar sonucu oluşan sadme zedelenmeleri.

Mor Kalp ödülüne nitelendirmeyen zedelenmeler ya da yaralanmalar; soğuk ısırması veya ayak donması zedelenmelerini; sıcak çarpması; düşman etkin maddelerinden kaynaklanmayan gıda zehirlenmesini; düşman tarafından salınmayan kimyasal, biyolojik veya nükleer etkin maddeleri (ajanlar); savaş yorgunluğunu; doğrudan, düşman etkin maddelerinden kaynaklanmayan hastalığı; düşman eyleminden kaynaklanmayan ya da onunla ilgili olmayan patlayıcı, hava taşıtı, araç ve diğer raslantısal yaranlanmaları içeren kazaları; savaşın hararetli anları ve büyük ihmal içermesi durumu haricinde, kendi kendine olan yaralanmaları (örneğin, bir asker, kazara, kendi silahını ateşler ve kurşunu, bacağına isabet eder); travma sonrası gerginlik rahatsızlıkları; düşman eyleminden kaynaklanmayan atlama zedelenmelerini kapsamaktadır.

Hasmane hareketin doğrudan sonucu nedeniyle ortaya çıkacak yaralanma ya da zedelenmenin böyle katı bir yorumunun, ödülün, hak eden personele verilmesinin engellemesine götürülmesi amaçlanmamaktadır. Ölçütleri karşılıyor gibi görünse bile, komutanlar, ayrıca, zedelenmeyi çevreleyen koşulları da göz önüne almalıdırlar. Bir bireyin, düşman ateşiyle düşürülmüş bir hava taşıtından, yere paraşütle inerken yaralanması ya da bir bireyin düşman ateşinden dolayı, araç kazası sonucunda yaralanması durumunda, bireyin lehine karar alınır ve ödül verilir. Ayrıca, dost mermisi ya da fail, tamamen, düşman kuvvetlerine veya teçhizatına hasar vermek ya da onları yok etmek amacıyla salındığı takdirde, savaşın hararetinde, dost ateşi sonucu yaralanan ya da ölen bireylere, Mor Kalp, ödül olarak verilir. Açıkça, düşman eylemi sonucu değil, daha ziyade, kendi ihmallerinden dolayı yaralandıklarından, mayınlanmış ya da yasak bölgelere yerleştirilmiş izinsiz alanlarda araç sürme ya da yaya dolaşma, ya da savaş yadigarları olarak,patlamamış cephaneler arama veya toplama gibi, kendi ihmalleri sonucunda yaralanan bireylere, ödül olarak, Mor Kalp verilmez.

1942’den 1997’ye kadar, memurlar, Kızıl Haç işçileri, savaş muhabirleri ve benzerleri gibi, silahlı kuvvetlere hizmet eden ya da onlarla yakından bağı olan siviller, Mor Kalp alma hakkına sahiptiler. Yaklaşık, 100 erkek ve kadın ödülü almıştır ve onların en tanınmışı, II. Dünya Savaşı’nın sonlarında, Güneybatı Pasifik Cephesi’nde, Japon makineli tüfek ateşiyle ölümünden sonra, Ordu tarafından, kendisine, ödül olarak, Mor Kalp verilmiş olan, gazeteci Ernie Pyle’dir. Ölümünden önce, Pyle, eşlik ettiği ve geride bıraktığı vatanındaki insanlar için, haklarında yazı yazdığı piyadelerle birlikte, Avrupa Cephesi’nde muharebe görmüş ve yaşamıştı.

Sivillere yapılan en son Mor Kalp sunumu, 1996’da, Suudi Arabistan’daki Khobar Kuleleri’ne yapılan terör saldırılarından sonra gerçekleşti: yaralanmalarından ötürü, 40 ABD’li devlet memuru, ödüllerini aldı.

Ancak 1997’de, Askeri Mor Kalp Nişanı’nın teşvik edilmesi amacıyla, ABD Kongresi, gelecekte, sivillere, ödül olarak, Mor Kalp verilmesini yasaklayan yasayı geçirdi. Bugün, Mor Kalp, sadece, böyle üniformalı erkekler ve bayanlar içindir. Hasmane hareket sonucu yaralanan ya da ölen, ABD Savunma Bakanlığı’nın sivil çalışanları, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından hemen sonra yaratılmış olan, yeni Özgürlük Savunması Madalyası’nı (Defense of Freedom Medal) alabilirler.

Sunum

Resim.8: 2. Dünya Savaşı’daki bir ABD askerine verilmekte olan, sunum kutusundaki Mor Kalp madalyası.

Alınan yara ve hizmet üyesinin yaralandığı eylem belirtilerek, emir komuta zincirlerinin tavsiyesi üzerine, şimdiki etkin görev personeline, ödül olarak, Mor Kalp verilmektedir. “Mor Kalp”in ödül otoritesi, normalde, Ordu Tugayı, Deniz Piyadesi Tümeni, Hava Kuvvetleri Kolu veya Deniz Görev Kuvveti seviyesindedir. Mor Kalp ödülünün, muharebede alınan tüm yaralanmalara karşılık, kendiliğinden verildiği kabul edilmesine rağmen, her bir ödül sunumu; alınan yaralanmaların, düşman eylemi sonucu gerçekleştiğinden emin olunması için, yine de, gözden geçirilmelidir. Çağdaş Mor Kalp sunumları, hem yazılı kopya hem de elektronik hizmet kayıtları halinde kaydedilmektedirler. Mor Kalp’in bilgi notu, hem hizmet üyesinin anne ya da babasının buyruğu ile, hem de askerlik dairesi karargahında belirtilir. Kazananın adının asıl zikri ve ödül sertifikası, servis üyesine sunulur ve savaş alanı hizmet sicil kaydı halinde kayda geçirilir.

Resim.9: Kore Savaşı sırasında yaralanan bir askere ait ABD Ordusu Mor Kalp Sertifikası

Vietnam Savaşı, Kore Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında, ara sıra meydana gelen girişler, hizmet kayıtları haline getirilmekle birlikte, Mor Kalp, çoğunlukla, olay yerinde, ödül olarak veriliyordu, ancak durum, çoğunlukla böyle değildi. Üstelik, ABD’nin 20. asırdaki önemli savaşlarının her birini izleyen kitlesel asker terhisleri sırasında, terhisten sonra hizmet kayıtları kapatılınca meydana gelen kayıt hatalarından dolayı, “Mor Kalp”in hizmet kayıtlarının dışında tutulması yaygın bir vaka oldu. Buna ilave bir karmaşa da, sayısız savaş alanı komutanının, tipik olarak, bir kutu Mor Kalp ile hastahaneye giren, yaralı hizmet üyelerinin yastıklarına onları iğneleyen ve sonra da, ziyaretin ve Mor Kalp ödülünün tutulan hiçbir resmi kaydı olmadan, oradan ayrılan bir generali gerektiren, “Mor Kalp”in başucunda sunulmaları ile meşgul olmalarıdır. Hizmet üyeleri, bizzat, hastaneleri, gayri resmi olarak, terk ederek, savaşa yeniden katılmak için ya da mütemarız ( Kendini hasta gösteren, yalandan hasta olan) görünmemek amacıyla, acele ile birliklerine geri dönerek, konuyu çetrefilleştirebiliyorlardı. Böyle durumlarda, hizmet üyesi, muharebede, gerçek yaralar almış olsa bile, düşman yarasını tedavi eden hastaneye yaptığı tüm ziyaretin yanında, Mor Kalp ödülü de, asla, resmi kayıtlara kaydedilmemiş olurdu.

Resim.10: 1967’de, San Francisco şehrinde yapılan Vietnam barış yürüyüşü sırasında, Mor Kalp madalyası takan adam. Arka planda, katılımcılar ve savaş karşıtı bir işaret görülüyor.

Geriye dönük Mor Kalp ödüllerini talep eden hizmet üyeleri, normalde, Ulusal Personel Kayıtları Merkezi (National Personnel Records Center) üzerinden başvuru yapmalıdırlar. Hizmet kayıtlarının gözden geçirilmesini müteakip, uygun bulunan bu Ordu üyelerine, Virginia eyaleti, Alexandria bağımsız şehrindeki (eyalet içerisinde, herhangi bir ilçeye bağlı olmayan şehir) U.S. Army Human Resources Command (ABD Ordusu İnsan Kaynakları Komutanlığı) tarafından, ödül olarak, Mor Kalp verilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Silahendaz Kuvvetleri (Deniz Piyade Sınıfı) ve Sahil Güvenlik, “Mor Kalp”i, Ulusal Personel Kayıtları Merkezi’ndeki Deniz İrtibat Subayı aracılığıyla sunduğu halde, Hava Kuvvetleri emektarlarına, “Mor Kalp”, Randolph Air Force Base (Randolph Hava Üssü) Ödül Bürosu tarafından, ödül olarak verilmektedir. “Mor Kalp”in askeri kayıtlarda belirtilmekte ancak basitçe, DD Form 214’ün (Ayrılma Raporu) dışında tutulmakta olan, basit kayıt hataları, DD-215 olarak bilinen belgenin yayınlanmasıyla, Ulusal Personel Kayıtları Merkezinde, yerinde düzeltilir.

Talepler

I. Geriye Dönük Talepler

Mor Kalp, 1932’den önce bulunmadığı için, madalyanın kayıtlarına, madalyanın kuruluşundan önce, düşman eylemiyle yaralanan ya da ölen bu emektarların hizmet tarihlerinde şerh düşülmemektedir. Ancak, Mor Kalp, 1917 yılına kadar geçmişi kapsamaktadır ve bu da, onun, 1. Dünya Savaşı’na kadar gerilere giden tarihlerde, emektarlara sunulabileceği anlamına gelir. 2006’dan önce, hizmet bölümü, bir emektarın, geriye dönük bir “Mor Kalp”e uygun olup olmadığını belirlemek için, eski hizmet kayıtlarını, hizmet tarihlerini ve tüm mevcut kayıtları gözden geçiriyordu. 2008 itibariyle, bu tür kayıtlar, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (National Archives and Records Administration) tarafından, “Arşivsel” olarak listelenir; bu da, onların, ordunun korumasından devredildiğini ve artık, geriye dönük madalyaların belirlenmesi için ödünç verilemeyeceği ya da devredilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu tür durumlarda, (özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın kayıtlarından) Mor Kalp talep eden istek sahiplerine, mevcut tüm kayıtların (1973 yangını durumunda, yeniden yapılmış kayıtların) tam bir kopyası sağlanır ve eğer istek sahibi, onun garantili olduğunu hissediyorsa, kendisine, “Mor Kalp”i, özel olarak, satın alabileceği öğütlenir.

Arşivsel kurallar ile ilgili bir fıkra, 2008 ortalarında gözden geçirilerek değiştirilmiştir ve burada, eğer bir emektar, bizzat ya da (eğer öldüyse) ailenin hemen onun ardından gelen üyesi, Ordu ya da Hava Kuvvetleri kaydındaki “Mor Kalp”i talep ederse, madalyanın, yine de, Ulusal Arşivler tarafından verilebileceği yer almaktadır. Belirlemenin, askerlik hizmeti dairesi tarafından yapılmasının zorunlu olduğu böyle hallerde, arşiv kaydının fotokopileri (ancak, kaydın kendisi değil), sözü geçen ordu şubesinin karargahına sevk edilir. Bu şart, sadece, Hava Kuvvetleri ve Ordu için kabul ediliyordu; Deniz Piyade Sınıfı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik arşivsel madalyalarını talep edenlere, halen, tipik olarak, sicilin bir kopyası önerilmekte ve özel olarak, madalyayı satın almaları söylenmektedir. Doğrudan doğruya, eski askerlerden alınan talepler için, bu istekler, Deniz İrtibat Bürosu’nun (Navy Liaison Office) 9700 Page Avenue, St. Louis, MO 63132-5100 [Askeri Personel Kayıtları Merkezi’nin (Military Personnel Records Center) yeri] adresindeki yerinden talep edilmektedir.

II. Yok Olan Kayıt Talepleri

1973 Ulusal Arşivler yangını nedeniyle, ödülü kanıtlayacak tüm kayıtlar, iyi derecede, yok edilmiş olabildiği için, geriye dönük Mor Kalp taleplerinin doğruluğunun ispat edilmeleri zordur. Buna çözüm olarak, National Personnel Records Center (NPRC) (Ulusal Personel Kayıtları Merkezi), hizmet kayıtları 1973 yangınında yok edilmiş Mor Kalp talepleriyle ilgilenmek üzere, ayrı bir büroyu devam ettirmektedir. Bu tür durumlarda, NPRC, birim kayıtlarında, askeri maaş kayıt formlarında ve Emektar İşleri Dairesi’nde (Department of Veterans Affairs) araştırma yapmaktadır. Eğer “Mor Kalp”e izin verilirse, tüm mevcut değişimli (eskisinin yerini alabilecek) kayıtların kaynakları, son neticenin belirlenmesi için, askeri hizmet dairesine sevk edilir.

Böyle kayıtların büyük bölümünün, artık, askeri hizmet kayıtlarının, “arşiv kayıtları” kategorisine düşmesi ve bunun da, kayıtların, silahlı kuvvetlerden, Ulusal Arşivlere nakledilmesi anlamına gelmesi nedeniyle, yangınla ilgili kayıtların silahlı kuvvetlere ödünç verilmesi, 2006’dan beri azalmaktadır. Böyle durumlarda, Mor Kalp, talep eden tarafından, özel olarak satın alınabilir (daha fazla bilgi için, yukarıdaki geriye dönük talepler bölümüne bakınız) ama artık, askeri hizmet dairesi tarafından sağlanmamaktadır.

Tanınmış Alıcılar

• James Arness, aktör
• Manny Babbitt, Vietnam Savaşı emektarı, (1999’da, California’da, idamı gerçekleştirilmiştir)
• Rocky Bleier, Amerikan futbolu oyuncusu
• Charles Bronson, aktör
• J. Herbert Burke, ABD Florida Eyaleti Temsilcisi
• Llewellyn Chilson, ABD Ordusu, II. Dünya Savaşı, 3 Savaş Temayüz Madalyası
• Wesley Clark, ABD Ordusu Generali
• Steponas Darius, havacı; I.Dünya Savaşı sırasında, ABD Ordusu için savaştı.
• Charles Durning, aktör
• Dale Dye, aktör
• Samuel Fuller, yönetmen
• James Garner, aktör
• Salvatore Giunta, Şeref Madalyası, Afganistan Savaşı
• Carlos Hathcock, 93 doğrulanmış adam öldürme rekorlu ABD Deniz Piyade Sınıfı keskin nişancısı
• Charles Franklin Hildebrand, gazeteci ve yayıncı
• James Jones, yazar
• John F. Kennedy, 35. ABD Cumhurbaşkanı
• John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı
• Ron Kovic, yazar
• Chris Kyle, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 160 doğrulanmış öldürmeye sahip ABD tarihindeki en öldürücü keskin nişancısı
• Robert Leckie, II. Dünya Savaşı ABD Deniz Piyadesi, yazar, 2010 yapımı Pasifik Cephesi (The Pasific) filmindeki ana karakter
• Lex, onur ödülü, USMC (ABD Deniz Piyadesi Sınıfı), askeriyede hizmetli köpek
• Victor Maghakian, II. Dünya Savaşı’nın, en fazla nişan verilen askerlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
• Lee Marvin, aktör
• John McCain, Arizona Senatörü ve Cumhuriyetçi Parti’nin 2008 ABD Cumhurbaşkanlığı adayı
• Audie Murphy, II. Dünya Savaşı Onur Madalyası (Medal of Honor), aktör
• (Yaşça) büyük baba, Robert M. Polich, Minnesotas Greatest Generation (2008) kısa Film Festivalinde başrolde oynadı.
• Colin Powell, General, eski ABD Dışişleri Bakanı
• Charles P. Roland, Amerikan tarihçisi
• Yaşça küçük oğul, Norman Schwarzkopf, ABD Ordusu Generali
• Rod Serling, 1959 CBS televizyonu “The Twilight Zone” (İki cephe arasında sahipsiz arazi parçası) dizisinin ev sahibi, yaratıcısı ve yazarı
• Eric Shinseki, General, eski ABD Askerlik Gazileri İşleri Sekreteri
• Warren Spahn, beyzbol oyuncusu
• Oliver Stone, yönetmen
• Sergeant Stubby, I. Dünya Savaşı savaş köpeği (İlk olarak, “Yaralı şeridi” olan ödülü, 1932’de, Mor Kalp ile değiştirilmiştir)
• Bruce Sundlun, eski Rhode Island (RI) eyaleti valisi
• Pat Tillman, Arizona Kardinalleri Emniyeti
• Gilbert R. Tredway, Pasifik Okyanusu Cephesi’nde (II. Dünya Savaşı) yaralanan Amerikan iç savaşı tarihçisi
• ABD Ordusu yarbayı, 7 Mor Kalp ve Onur Madalyası sahibi Matt Urban

 • Yazar Kurt Vonnegut, Jr.
 • ABD’nin Home Box Office TV kanalında yayınlanan “Bands of Brothers” (Kardeşler Takımı) mini dizisindeki başrol oyuncusunun canlandırdığı ABD Ordusu Binbaşısı Richard Winters
 • Ses duvarını ilk kez aşmış olan, deneme uçuşu pilotu, ABD Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Charles Elwood Yeager (Chuck lakaplı)
 • Kraliçe Victoria Askeri Madalyası’nın sahibi, Avustralya Ordusu, Güney Vietnam Eğitim ve Destek Timi Binbaşısı Peter Badcoe

En fazla Mor Kalp Ödülleri

Tek bir bireye verilen en fazla Mor Kalp ödülü, 9 adettir. 2. Dünya Savaşı’ndaki Pasifik Cephesi’nde 5, Kore Savaşı’nda ise, dört adet Mor Kalp ödülü almaya hak kazanan, Eski Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu astsubayı Albert L. Ireland, bu ünü elinde tutmaktadır. İki Onur Madalyası sahibi dahil, şu yedi askere ise, sekiz adet Mor Kalp Madalyası verilmiştir:

 • Kore Savaşı gazisi Piyade Yarbay Richard J. Buck: Dört ödül, Kore Savaşı ; Dört ödül, Vietnam savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Tümgenerali Robert T. Frederick: 8 ödül, 2. Dünya Savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Albayı David H. Hackworth: Üç ödül, Kore Savaşı; beş ödül, Vietnam Savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Yüzbaşısı Joe Hooper: Sekiz ödül, Vietnam Savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Albayı Robert L. Howard: Sekiz ödül, Vietnam Savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Piyade Albayı William L. Russell: 8 ödül, 2. Dünya Savaşı
 • ABD Kara Kuvvetleri Özel Kuvvetler Başçavuşu ve ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Yarı Askeri (Paramiliter) Harekat Subayı William Waugh: Sekiz ödül, Vietnam Savaşı

Halk Kültüründe

2006 Mayıs’ında, bir asker, birliklere, çok sayıda mektup yazmış olan, bir kıza, Mor Kalp madalyasını verdikten sonra, ulusal gazetelere manşet oldu.

Resim.11: Yeni Zelanda’da, hayatı pahasına, yanındaki çocukları koruyan, Mor Kalp madalyalı köpek George

2007 Mayıs’ında, eski Vietnam Savaşı askeri Jerrell Hudman, kazandığı 3 adet Mor Kalp madalyasından birini, Jack Russell teriyeri ırkı bir köpek olan, George’a vermeyi planladığını duyurdu. George, Yeni Zelanda’da, beş çocuktan oluşan bir topluluğu, iki Pit Bull Teriyer ırkı köpek tarafından yaralanmaktan kurtardığında vücudunda kalan hasarlardan dolayı öldü.

Kaynak: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Purple_HeartMan

Çeviren: Yalçın Ceylanoğlu

HER HAKKI MAHFUZDUR.

Evernote her şeyi hatırlamanıza ve çaba sarf etmeden düzenli olmanıza yardımcı olur. Evernote’u İndirin.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.