İki önemli runik harf: Sowilo ve Sieg

Resim.1: Sowilo runik harfi Her ikisi de, Anglo-Sakson ve Cermen runik alfabesinde S harfini gösterirler. Runik harflerin anlamları çakışmaktadırlar, ancak aralarında bazı küçük farklılıklar mevcuttur. Tüm runik harf bilgisi kişiseldir ve rünik harf araştırmacılarının hepsi, zamanla, rünik harflerle ilgili kendi yorumlarını geliştireceklerdir. Kitaplar, önemli rünik harf rehberleridir, ancak rünik harflerin çalışılmaları ve rünik harf meditasyonu,… Read More İki önemli runik harf: Sowilo ve Sieg